Skip to main content

Valpreventie ouderen

Valpreventie Cursus Vallen Verleden Tijd

Vallen vormt voor mensen op oudere leeftijd een belangrijk gezondheidsprobleem. Eén op de drie mensen boven de 65 jaar valt minstens eenmaal per jaar en van deze valpartijen krijgt zo’n 12% medische behandeling.
De Sint Maartenskliniek (SMK) in Nijmegen is begin 2000 een valpreventieproject gestart voor senioren waarin een trainingsprogramma is ontwikkeld.
Dit Vallen Verleden Tijd is voor thuiswonende ouderen met als doel het aantal valincidenten te verminderen.
Het programma richt zich op het bewust worden van valgevaarlijke situaties, het verminderen van valangst en het verbeteren van het activiteitenniveau, mobiliteit en balans. Hierin wordt het evenwicht en de bewegingssturing geoefend in activiteiten van het dagelijks leven, waar diverse dubbeltaken worden toegevoegd om de activiteiten van het dagelijks leven zo goed mogelijk te benaderen.
Daarnaast worden ook valtechnieken aangeleerd, zodat je leert vallen.

Bij het Leefstijl Expertise Centrum Assen zijn wij gekwalificeerd om dit programma (Vallen Verleden Tijd) te geven.

Het oefenprogramma dat gegeven wordt, is gericht op zelfstandig wonende en
mobiele ouderen die in staat zijn om 15 minuten te kunnen lopen zonder
loophulpmiddel. Niet op ouderen in verpleeghuizen of met andere pathologie zoals bijvoorbeeld osteoporose.
Mocht je twijfelen of je geschikt bent voor dit programma neem dan contact op met het Leefstijl Expertise Centrum Assen.

Hoe ziet de cursus Valpreventie eruit?

Tijdens 10 bijeenkomsten van een uur wordt er aandacht besteed aan oefenvormen gericht op balans, coördinatie, uithoudingsvermogen en conditie. Dit wordt gedaan met een hindernisbaan en een dikke mat. Je leert hoe je kunt vallen.
Deze cursus wordt gegeven door fysiotherapeuten opgeleid in de cursus Vallen Verleden Tijd.
Na afloop ontvangen alle deelnemers een certificaat als bewijs van deelname.

Wat zijn de kosten en voorwaarden van de cursus Valpreventie?

Kijk voor de actuele prijs op onze website:  Deelname is op eigen risico.
Verschillende zorgverzekeraars verstrekken vanuit aanvullende verzekeringen een vergoeding voor een cursus valpreventie.
Raadpleeg uw polis voor de mogelijkheden voor vergoeding en de voorwaarden. De cursus wordt bij aanvang van de cursus gefactureerd. Er vindt er geen restitutie plaats van het cursusbedrag bij vroegtijdig stoppen van de cursus.

Aanmelding:
U kunt zich aanmelden via de mail: info@lecassen.nl of via telefoonnummer 085-9025559

 

De cursus wordt bij aanvang van de cursus gefactureerd. U kunt de factuur voor aanvang van de cursus voldoen via een pinbetaling of via een overboeking. In geval van tussentijds stoppen is er geen restitutie mogelijk. Wel kunt u de overige lessen in een volgende cursus inhalen.

Inhalen van lessen is in overleg mogelijk in een beschikbare andere groep.

Wanneer start de cursus Valpreventie?

Opgeven voor een nieuwe cursus kan vanaf nu. U wordt dan geïnformeerd over de startdagen en tijden van de volgende cursus

 

Aansprakelijkheid?

De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, diefstal van eigendommen en/of goederen of ongevallen in en om het centrum/praktijk. De training geschiedt op eigen risico. De praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens de training.