Skip to main content

Valpreventie

Valpreventie:
Cursus Vallen Verleden Tijd en Otago

Vallen vormt voor mensen op oudere leeftijd een belangrijk gezondheidsprobleem. Eén op de drie mensen boven de 65 jaar valt minstens eenmaal per jaar en van deze valpartijen krijgt zo’n 12% medische behandeling.

De Sint Maartenskliniek (SMK) in Nijmegen is begin 2000 een valpreventieproject gestart voor senioren waarin een trainingsprogramma is ontwikkeld.
Dit Vallen Verleden Tijd programma is voor thuiswonende ouderen met als doel het aantal valincidenten te verminderen.
Het programma richt zich op het bewust worden van valgevaarlijke situaties, het verminderen van valangst en het verbeteren van het activiteitenniveau, mobiliteit en balans. Hierin wordt het evenwicht en de bewegingssturing geoefend in activiteiten van het dagelijks leven, waar diverse dubbeltaken worden toegevoegd om de activiteiten van het dagelijks leven zo goed mogelijk te benaderen.
Daarnaast worden ook valtechnieken aangeleerd, zodat je leert vallen.

Bij het Leefstijl Expertise Centrum Assen zijn wij gekwalificeerd om dit programma (Vallen Verleden Tijd) te geven.

Het oefenprogramma dat gegeven wordt, is gericht op zelfstandig wonende en
mobiele ouderen die in staat zijn om 15 minuten te kunnen lopen zonder
loophulpmiddel. Niet op ouderen in verpleeghuizen of met andere pathologie zoals bijvoorbeeld osteoporose.

Naast het programma Vallen Verleden Tijd biedt het Leefstijl Expertise Centrum Assen ook het programma Otago aan. Het Otago oefenprogramma is een valpreventieprogramma voor thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het programma is voornamelijk geschikt voor 65-plussers die al wat kwetsbaar zijn. Tijdens het Otago oefenprogramma gaan ouderen samen met de fysiotherapeut aan de slag met krachtoefeningen, balansoefeningen en een wandelschema. Dit kan in de thuissituatie, in een groep of op de praktijk. Het doel van het oefenprogramma is het voorkomen van valincidenten bij zelfstandig thuiswonende ouderen.

Mocht je twijfelen of je geschikt bent voor een van beide programma’s  neem dan contact op met het Leefstijl Expertise Centrum Assen.

Hoe zien de cursussen Valpreventie eruit?

Het valpreventieprogramma Vallen Verleden Tijd bestaat uit 10 bijeenkomsten van een uur wordt er aandacht besteed aan oefenvormen gericht op balans, coördinatie, uithoudingsvermogen en conditie. Dit wordt gedaan met een hindernisbaan en een dikke mat. Je leert hoe je kunt vallen.
Deze cursus wordt gegeven door fysiotherapeuten opgeleid in de cursus Vallen Verleden Tijd.
Na afloop ontvangen alle deelnemers een certificaat als bewijs van deelname.

De bijeenkomsten zijn de cursus Otago zijn afhankelijk van de locatie (thuis of praktijk) en of er individueel of in groepsverband de cursus wordt aangeboden. Uw Otago instructeur zal dit bij een intake met u bespreken

Wat zijn de kosten en voorwaarden van de cursus Valpreventie?

Kijk voor de actuele prijs op onze website:  Deelname is op eigen risico.
Verschillende zorgverzekeraars verstrekken vanuit aanvullende verzekeringen een vergoeding voor een cursus valpreventie.
Raadpleeg uw polis voor de mogelijkheden voor vergoeding en de voorwaarden. De cursus wordt bij aanvang van de cursus gefactureerd. Er vindt er geen restitutie plaats van het cursusbedrag bij vroegtijdig stoppen van de cursus.

Aanmelding:
U kunt zich aanmelden via de mail: info@lecassen.nl of via telefoonnummer 085-9025559

 

De cursus wordt bij aanvang van de cursus gefactureerd. U kunt de factuur voor aanvang van de cursus voldoen via een pinbetaling of via een overboeking. In geval van tussentijds stoppen is er geen restitutie mogelijk. Wel kunt u de overige lessen in een volgende cursus inhalen.

Inhalen van lessen is in overleg mogelijk in een beschikbare andere groep.

Wanneer start de cursus Valpreventie?

Opgeven voor een nieuwe cursus kan vanaf nu. U wordt dan geïnformeerd over de startdagen en tijden van de volgende cursus

 

Aansprakelijkheid?

De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, diefstal van eigendommen en/of goederen of ongevallen in en om het centrum/praktijk. De training geschiedt op eigen risico. De praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsel ontstaan tijdens de training.

Samen Blijven Staan/ Valpreventie Assen

In mei 2024 hebben de vier grootste fysiotherapiepraktijken  (Kienhuis Fysiotherapie Peelo, Van der Knaap & Postmus Fysiotherapeuten, Paramedics en SKS Fysiotherapie ) in Assen de krachten gebundeld in een alliantie onder de naam ‘Samen Blijven Staan’.
Vanaf mei 2024 is er gestart met de cursus valpreventie voor ouderen vanaf 65 jaar. Zowel het valpreventieprogramma “Vallen Verleden Tijd” als het programma Otago wordt door de alliantie aangeboden

Een extra drempel voor ouderen om via een fysiotherapeut aan valpreventie te doen zijn vaak de eigen kosten die daar aan verbonden zijn, zeker als mensen geen aanvullende ziektekostenverzekering hebben. Gezien het grote aantal ongevallen besloot de overheid daarom de Nederlandse gemeenten tot en met 2026 geld te geven om die cursussen kosteloos te kunnen laten geven.

Vaste tijden
De duur van het programma voor een deelnemers is 10 weken en er wordt eens per week getraind.

Meedoen en informatie
Mensen die mee willen doen met de cursus valpreventie ‘Samen Blijven Staan’ in Assen of meer informatie willen hebben, kunnen daarvoor terecht op de website van Samen Blijven Staan ( www.valpreventieassen.nl)
Aanmelden kan via de mail: info@valpreventieassen.nl of telefoon: 06 45360428